Steiermärkische Sparkasse

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG
Am Sparkassenplatz 4, A-8010 Graz

A-8011 Graz, P.O.B. 844
Austria / Europe

Phone: +43 50100 - 36000
Fax: +43 50100 - 936000
SWIFT: STSPAT2G
Routing Code: 20815

English site: www.steiermaerkische.com
German site: www.steiermaerkische.at
Email: international@steiermaerkische.at

KYC/Compliance Information

Standard Settlement Instructions

Terms and Conditions

Contact Persons International Operations and FI

Address

Sparkassenplatz 4, 8010 Graz, Austria

Visitor's address
Graz, Sparkassenplatz 4, 3rd Floor
Phone: +43 50100 - 35634
Fax: +43 50100 - 935634
SWIFT: STSPAT2G
Reuters: GRAZ
Internet: www.steiermaerkische.at or www.steiermaerkische.com

Herbert Bachner
Phone: +43 50100 - 35633
Fax: +43 50100 - 935633
E-Mail: herbert.bachner@steiermaerkische.at

Andrea Kriwetz
Phone: +43 50100 - 35631
Fax: +43 50100 - 935631
E-Mail: andrea.kriwetz@steiermaerkische.at

Nikolaus Moder
Phone: +43 50100 - 35632
Fax: +43 50100 - 935632
E-Mail: nikolaus.moder@steiermaerkische.at

Norbert Aschbitz
Phone: +43 50100 - 35204
Fax: +43 50100 - 935204
E-Mail: norbert.aschbitz@steiermaerkische.at

Florian Scherounigg (Head)
Phone: +43 50100 - 35480
Fax: +43 50100 - 35480
E-Mail: florian.scherounigg@steiermaerkische.at

Werner Zangl
Phone: +43 50100 - 35577
Fax: +43 50100 - 935577
E-Mail: werner.zangl@steiermaerkische.at

Mag. Harald Seyer (Head)

Phone: +43 50100 - 35471
Fax: +43 50100 - 935471
E-Mail: harald.seyer@steiermaerkische.at

Harald Frank Gruber (Head)
Phone: +43 50100 - 35622
Fax: +43 50100 - 935622
E-Mail: haraldfrank.gruber@steiermaerkische.at

Sabine Buric (Head)
Phone: +43 50100 - 36370
Fax: +43 50100 - 936370
E-Mail: sabine.buric@steiermaerkische.at