Stubenberg

v.l. Manuela Müller, Dagmar Puchegger, Prok. Johann Schweighofer, Jennifer Golec

Prok. Johann Schweighofer

Leiter Kundenzentrum

Diplom. Finanzberater, BAK
zertifizierter Finanzierungsberater

T: 05 0100 37451

 

Jennifer Golec

Diplom. Veranlagungsberater, BAK
zertifizierter Finanzierungsberater

T: 05 0100 37454

 

Dagmar Puchegger

Stellvertr. Leiterin

Wohnbauberater
zertifizierter Veranlagungs- und
Finanzierungsberater

T: 05 0100 37452

 

Jakob Marterer

Kundenberater

T: 05 0100 37456

 

 

 

Manuela Müller

zertifitzierter Veranlagungs- und
Finanzierungsberater

T: 05 0100 37453

 

derzeit in der Filiale Pöllau