s Plus Konto + George

Najmodernejší žírový účet Rakúska v 1. roku grátis*

  • žírový účet pre výplatu alebo dôchodok v 1. roku grátis*
  • najmodernejšie bankovníctvo Rakúska
  • know-how od 1 500 osôb poskytujúcich pomoc zákazníkovi

Otvoriť online a získať bonus 20 eur!
Akcia je platná až do odvolania.

Kennen Sie schon ...?