s Plus Konto + George

Najmodernejší žírový účet Rakúska v 1. roku grátis*

  • žírový účet pre výplatu alebo dôchodok v 1. roku grátis*
  • najmodernejšie bankovníctvo Rakúska
  • know-how od 1 500 osôb poskytujúcich pomoc zákazníkovi

Otvoriť online a získať bonus 20 eur!
Akcia je platná až do odvolania.

* Akcia platná až do odvolania pri otvorení účtu pre nových klientov a už existujúcich klientov bez žírového účtu. Účet musí byť vedený ako
účet na poukazovanie mzdy alebo dôchodku. Po 1. roku platí obvyklý poplatok za vedenie účtu: toho času 19,92 eur/štvrťrok (stav Preisbasis 1.7.2023).

Vitajte u nás!

Jana Ondrova-Brenzel Mgr.

Erste Bank Filiale Laa an der Thaya
Stadtplatz 43
2136 Laa an der Thaya

Tel. 05 0100 – 21538

Kennen Sie schon ...?

s Gold Plan

Welche Ziele haben Sie?

Produkte online eröffnen

Kreditkarten