Beratercenter • Andreas Krenner

  Geschäftsstellenleiter
  zertifizierter Anlageberater

  Sparkasse Langenlois
  Kornplatz 2a
  3550 Langenlois

  Tel.: 050100 79744
  Mobil: 050100 6 79744
  Fax: 050100 9 79744 • Andreas Kitzler

  zertifizierter Anlageberater

  Sparkasse Langenlois
  Kornplatz 2a
  3550 Langenlois

  Tel.: 050100 79743
  Fax: 050100 9 79743 • Georg Nastl

  Hauptkassier

  Sparkasse Langenlois
  Kornplatz 2a
  3550 Langenlois

  Tel.: 050100 79749
  Fax: 050100 9 79749 • Thomas Nastl

  Kundenbetreuer
  zertifizierter Bau- und Wohnberater

  Sparkasse Langenlois
  Kornplatz 2a
  3550 Langenlois

  Tel.: 050100 79745
  Mobil: 050100 6 79745
  Fax: 050100 9 79745 • Mag. (FH) Karin Hofstätter-Eckenfellner

  Firmenkundenbetreuerin
  zertifizierte Finanzierungsberaterin

  Sparkasse Langenlois
  Kornplatz 2a
  3550 Langenlois

  Tel.: 050100 79716
  Fax: 050100 9 79716 • Gregor Silvestri

  zertifizierter Kommerzkunden- Anlage-
  und Finanzierungsberater

  Sparkasse Langenlois
  Kornplatz 2a
  3550 Langenlois

  Tel.: 050100 79717
  Mobil: 050100 6 79717
  Fax: 050100 9 79717 • Walter Lehrner

  Kundenbetreuer
  zertifizierter Anlageberater

  Sparkasse Langenlois
  Kornplatz 2a
  3550 Langenlois

  Tel.: 050100 79742
  Fax: 050100 9 79742 • Carina Lepold

  Kundenbetreuerin
  zertifizierte Anlageberaterin

  Sparkasse Langenlois
  Kornplatz 2a
  3550 Langenlois

  Tel.: 050100 79747
  Fax: 050100 9 79747 • Stefanie Wiesinger

  Kundenbetreuerin
  zertifizierte Finanzierungsberaterin

  Sparkasse Langenlois
  Kornplatz 2a
  3550 Langenlois

  Tel.: 050100 79748
  Fax: 050100 9 79748 • Michael Straub

  Kundenbetreuer


  Sparkasse Langenlois
  Kornplatz 2a
  3550 Langenlois

  Tel.: 050100 79740
  Fax: 050100 9 79740 • Mathias Beranek

  Assistenz Kommerzbetreuung


  Sparkasse Langenlois
  Kornplatz 2a
  3550 Langenlois

  Tel.: 050100 79714
  Fax: 050100 979714 • Judith Kargl

  Assistenz Kundenbetreuung


  Sparkasse Langenlois
  Kornplatz 2a
  3550 Langenlois

  Tel.: 050100 79741 • Silvia Mold

  Assistenz Kundenbetreuung


  Sparkasse Langenlois
  Kornplatz 2a
  3550 Langenlois

  Tel.: 050100 79741